Cem Akkılıç Horse Latitudes

1994 yılında The DOORS kitabını hazırlarken beni ve bir çok İngilizce çevirmenin kafasını meşgul eden Jim Morrison'un yazmış olduğu Horse Latitudes şiirinin başlığı ve içinde geçen
'Their stiff green gallop' mısrasıydı.Şiirin başlığı konusunda tam olarak bir çeviri yargısına varamadığımız gibi özellikle gallop kelimesi de bizim için bilinmezliğini koruyordu.Kitap ilk baskıya bu bilinmezliklerle girmişti.Ben ardından denizlere dönmüş ve Türkiye de satışa çıkan kitabımı,annemin bulunduğum limana yani Los Angeles'e postayla göndermesiyle görebilmiştim ilk olarak.Zaten hikayemizde bu limanda başlıyor.Gemimizin 2.kaptanı Ali Camcı kitabımı incelerken ona Horse Latitudes'in çevirisini yapabilir misin diye sormuştum.Bir kaç gün sonra Ali Kaptanım çeviriyi yapmış ve beni hayretler içinde bırakmıştı.Bizim kitabın hazırlık aşamasında çözemediğimiz bilinmezleri bir çırpıda çözmüştü.Horse Latitudes'in bir rüzgar çeşidi olduğunu anımsadığını ve bunun için deniz meteorolojisi kitabına bakıp doğruladığını, green gallop'un ise Morrison'un şiirde canlandırdığı dönemde gemilerin ahşap olduğu ve kargo bölümünde taşınan atların nallarının yosunlaşmış olacağını söyledi.İşte Morrison'un Los Angeles'ta 1963'lerde yazdığı bu muhteşem denizci şiirinin bana göre şifresi yine Los Angeles'da bir kaptan tarafından,
Ali Kaptan tarafından çözülmüş oluyordu.
Daha sonra sevgili kaptanım o meteoroloji kitabını bana hediye etmiş bende o kitabı şimdi kurmay yüzbaşı olan denizci Tayfun'a vermiştim.
Morrison'un Horse Latitudes'de anlatmak istediğine gelince; İspanyollar Amerika kıtasına giderken yolda azgın bir fırtına çıkar.Gemiyi kurtarmak için kargo bölümündeki atları denize atıp gemiyi hafifletmek gerekli görülür.İşte Morrison'un Horse Latitudes şiiri atların denize atılış anını sembolize etmektedir.


Horse Latitudes

When the still sea conspires an armor
And her sullen and aborted
Currents breed tiny monsters
True sailing is dead

Awkward instant
And the first animal is jettisoned
Legs furiously pumping
Their stiff green gallop
And heads bob up
Poise
Delicate
Pause
Consent
In mute nostril agony
Carefully refined
And sealed over

Horse Latitudes

Sakin deniz zırhını kuşandığında,
Küskün ve dumura uğramış
Dalgalar minik canavarlar doğurduğunda
Donakalır yelkenler

Aksi an
Ve ilk hayvan fırlatılır denize,
Çılgınca çırpınır bacaklar
Yosunlu nallar doludizgin
Ve başlar çıkar su yüzüne
Dengede
Zarif
Duraksamalı
Kabullenmiş
Burun deliklerinde dilsiz ıstırap içinde
Özenle dibe çekilir.
Ve özenle dibe çekilir.
(Horse Latitudes;Bir rüzgar çeşidi)

Jim Morrison 1967 Los Angeles sayfa 57

Denizciler küskün adımlarla yürürler limanda,
Arkaların da hırçın günah denizlerini bırakarak.

Cem Akkılıç
Los Angeles
1994